کد خبر: ۸۲۲۸۶۲
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۹ 14 February 2020

تابناک رضوی: انماالمومنون اخوه همه ما شان برادری داد و به قوت اخوت، توان مان را صدچندان کرد تا جلوه ای دیگر از اعجاز، ظهوری آشکار بیابد. و اینک ما با هزار افتخار برادر شدیم با "رستم" زمانه مان. با قاسم سلیمانی که "سرباز" بود در عین سرداری. برادری کردیم با هم تا حرمت رستم حفظ شود و برج و باروی "تهمتنی" تا آسمان قد بکشد. چنین هم می شود و بلند تر هم می شود ان شاالله. انقدر بلند که دست هیچ دشمنی بدان نرسد. و حتی خیال او هم بر آشوبد از فکر کردن به بلندای نام این سردار.

مردی که با شهادت خود، به خطِ خون، تاریخ مقاومت و حق طلبی معاصر را به مبدای دیگر رساند و از این به بعد حرکت ها یا جهادی است یا با سلیمانی نسبتی ندارد. یا تروریسم ستیز است و یا در برابر رستمِ ما. که او را حق جو و تروریسم ستیز و ناامنی سوز شناخت هرکه را چشم بصیرت بود و اندکی انصاف.

باری از آن مبدا جدید تاریخ خاورمیانه، یک "اربعین" می گذرد و چهل روزه شد زمستانی که در چشمان مان همچنان تراواست و من هنوز لحظه ای که خبر شهادت سردار را شنیدم در ذهنم نو به نو می شود و بارها و بارها حروف آن خبر را هجی کرده ام و ابایی ندارم که به صراحت بنویسم و بگویم که  در این بهت با کودکان سرزمینم شریکم که رستم را مگر می توان کشت؟ مگر می توان تهمتن روئین شده مقاومت را زخم در پیکر نشاند؟

جوابش اما نکته ای است که درکش کودکان سرزمینم را هم به فهمی تازه از حقیقت می رساند تا بدانیم سلیمانی بعد از این روئین تن شد و بعد این با هزاران تُن بمب و موشک نمی توان مانع جهانگشایی او شد. روئین تن ما نه اسفندیار در چشمانش زخم می خورد و نه آشیل در پاهایش، رگ می ترکاند. او صد در صد روئین است و بعد این امریکای حرامی است و دیگر حرامیان که باید در زلزله ای مدام در ارکان ستم خویش مسکن کنند.

در جایی که هرچه دور تر بروند برای اقتدار سلیمانی که مدام در زایش و افزایش است، در دسترس تر قرار خواهند گرفت. این را بدانند آنانی که می پنداشتند و خبر می نوشتند که "سردار ایرانی دیگر وجود ندارد" که سلیمانی در وجود بی شمار مردم تکثیر شده است و اگر چه از داغ او چهل روز گذشت اما ما  و حتی کودکان مان، به اندازه چهل سال بزرگ شدیم و یقین باید داشت که دشمنان چهل سال پیرتر و شکننده تر شدند و دیر نباشد زمانی که خبر از دور به نزدیک رسد که خبری در راه است. شاید برای بسیاری فقط یک شعار در شعر تجلی یافته باشد اما برای باورمندان ظهور یک ایمان به یقین رسیده است این بیت که؛ 

رفته سردار، نفس تازه کند برگردد

که ظهور گل نرگس به خدا نزدیک است

نزدیک تر از ان که گوشه ای از ارزوهای خویش را در زمین محقق ببینند قاتلان سلیمانی. و ما بازگشت هزار باره او را خواهیم دید که بر مدار مهدویت جهان گشایی می کند و دشمنان تروریست را می تاراند. من به آن بیت یگانه روز اول هم باوری مومنانه دارم که؛ "خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست" و هزارباره باید بیمشان داد متجاوزان را که؛ بهراسید که این اول بسم الله است.

اول بسم الله دولت سلیمانی در دل های حقیقت جو در همه دنیا تا کور شود هرآنکه نتواند دید. بعد این به جای قاسم، لشکر سلیمانی است ‌که بر گرده ستمکاران مقتدرانه خواهد کوفت باذن الله و قدرته، ان شاالله

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار