مدیرگروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تأثیر روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره‌ای زنان می‌گوید.
کد خبر: ۹۱۸۰۲۸
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶ 21 November 2020

تابناک رضوی: برخی از زنان از ماستالژی رنج می برند که این موضوع به ‌دلیل اهمیت مصرف صحیح دارو از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به عوارض داروهای شیمیایی، بیماران تمایل به استفاده از داروهای مکمل دارند، لذا مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف مقایسه تأثیر روغن گل¬مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره‌ای زنان انجام شد.

روش¬کار: در این مطالعه متاآنالیز و مرور سیستماتیک، اطلاعات مربوط به مقایسه روغن گل مغربی و ویتامین E با استفاده از کلید واژه‌های فارسی: ماستالژی، ویتامینE، روغن گل مغربی، درد پستان و کلیدواژه¬های انگلیسی evening primrose oil and vitamin E، mastalgia  و breast pain در پایگاه¬های اطلاعاتی SID،Iranmedex ،IranDoc ،Magiran ، Web of science، Scopus، Pubmed  و همچنین موتور جستجوی  Google Scholarبدون محدودیت زمانی تا آذر ماه 1398 جستجو انجام شد. جهت ارزیابی کیفیت مطالعات از مقیاس جداد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار CMA2 انجام شد.

یافته¬ها: از تعداد کل 701 مطالعه بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 8 مطالعه کارآزمایی بالینی با حجم نمونه 878 نفر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات در کشورهای ایران، آمریکا، هند و پاکستان انجام شده بود. نتایج متاآنالیز نشان داد که مقدار اختلاف بین دو گروه مداخله و کنترل (888/0 تا 266/0- : CI 95%) 311/0 می¬باشد که این اختلاف از نظر آماری معنی¬دار نبود (291/0=p) و نشان دهنده این است که اثربخشی ویتامین E و روغن گل مغربی بر شدت ماستالژی برابر است.

نتیجه گیری: تأثیر روغن گل مغربی و ویتامین E در درمان ماستالژی یکسان است. با توجه به ناهمگنی زیاد مطالعات، حجم کم نمونه و تنوع روش‌های تعیین پیامد، توصیه به مطالعات بیشتر در این زمینه می شود.

دکتر طلعت خدیوزاده 

مدیرگروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار