جزئیات درگیری در زندان زنان قرچک

به گزارش تابناک رضوی،  پروانه مافی نماینده مجلس درباره درگیری در زندان زنان قرچک تهران به برنا گفت: وضعیت در زندان به حالت قبلی بازگشته و اوضاع آرام و تحت کنترل است.

 

 

وی افزود: چون عفو عمومی شامل زندانیانی که جرمشان مواد مخدر بوده نمی شود در نتیجه تعدادی از زنانی که مرتکب چنین جرمی شدند، شروع به سر و صدا کرده و نظم زندان را برهم ریختند.

 

 

مافی خاطرنشان کرد: در نتیجه درگیری هایی که به وجود می‌آید، چند نفر آسیب دیدند. اخبار کاملی هنوز به دست ما نرسیده است چراکه با رابط پارلمانی سازمان زندان ها نتوانستیم صحبت کنیم.

 

 

وی افزود: وضعیت در زندان به حالت قبلی بازگشته و اوضاع آرام و تحت کنترل است.