هوای مشهد پاک است

به گزارش تابناک رضوی، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی، هوای امروز مشهد با شاخص کیفی 57 در حال حاضر در مرز پاکی قرار دارد که این شاخص در 24 ساعت گذشته با عدد 50 نشان دهنده هوای پاک برای این شهر است.

 

با توجه به تغییر شاخص کلی هوا به سمت هوای پاک، امروز به تعداد ایستگاه‌های دارای هوای پاک در مشهد افزوده شده و 11 ایستگاه آن هوای پاک تنفس می‌کنند.

 

طرق، کریمی، چمن، آوینی و الهیه ایستگاه‌های دارای هوای سالم هستند و دیگر ایستگاه‌های پایش آلاینده هوای پاک دارند.