حسین کروبی بازداشت شد

تابناک رضوی: حسین کروبی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بازداشت شد. وی فرزند مهدی کروبی است. 

 

کانال تلگرامی حزب اعتماد ملی، بازداشت این عضو شورای مرکزی خود را تأیید کرد.

 

منبع: فارس