اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: مشهد
اذان صبح
۰۵:۱۱:۲۳
طلوع افتاب
۰۶:۴۱:۴۴
اذان ظهر
۱۱:۴۲:۰۶
غروب آفتاب
۱۶:۴۱:۳۴
اذان مغرب
۱۷:۰۰:۲۵